پولیپ های کولون چه هستند؟

پولیپ های کولون چه هستند؟

پولیپ یک بافت اضافه است که در داخل بدن شما رشد می کند. پولیپهای کولون در روده بزرگ رشد
می کنند. کولون که روده بزرگ  هم خوانده می شود بخشی از دستگاه گوارش است و یک لوله دراز تو خالی در انتهای دستگاه گوارش است و بدن در آن مدفوع را ساخته و ذخیره می کند.

 

 

 

/ 0 نظر / 37 بازدید