یبوثت مزمن

یبوست مزمن

پیشرفتهایی در درک عملکردهای عصبی معدی روده ای اهمیت نقش سروتنین نوروترانسمیتر (فرستنده نورون) را آشکار ساخته است (5 هیدروکسی تریمپتامین) که بیشتر 95% در مسیر معدی روده ای یافت میشود سرتونین به سیگنال گذاری در سیستم روده ای کمک می کند و عامل مهمی در روابط داخلی سیستم عضلات روده ای میباشد که در روابط بین سیستم روده ای و سیستم عصبی مرکزی نقش حیاتی دارد. در واقع سرتونین با توجه به حرکات دودی شکل آژاد میشود و حفظ می گردد بر سرتونین معدی اثر می گذارد و نحوه تغییرات مسیر GI را تعدیل می کند.

بیش از 14 نوع فرعی گیرنده های سرتونین شناسایی شده است که برخی از آنها در عملکرد مسیر GI موثر می باشند مثل اتصال سرتونین به گیرنده HF1P که برای به حرکت آوردن ارتجاعی حرکات روده ای نقش حیاتی دارد همچنین سرتونین به گیرنده های 5-HT4 واقه در نورون های داخلی می چسبد، آزادسازی فرستنده های ثانویه را تقویت می کند (استیل کولین وژن کلسی تونین مربوط به پپتیدها) و در نتیجه تحریک نورونهای محرک را افزایش میدهد . اتصال سرتونین به گیرنده های 5HT3 در نورنهای آوران عرضی اولیه که سیگنال رسانی به سیستم عصبی را در بر می گیرد بر نحوه درک غریزی اثر می گذارد.

گیرنده های سرتونین یعنی آگونیست و آنتاگونیست با توجه به این تاثیرات ارائه شده اند.

مثلاً عواملی که باعث کاهش (جذب آنتاگونیست های گیرنده) یا افزایش (آنتاگونیست گیرنده 5-HT3) حرکات خوبخودی میشوند برای کاهش عوارض چند جانبه IBS (هنگام اسهال) و IBS (هنگام یبوست) موثر میباشد و به همین نحوه در دمان زنان مبتلا به این گونه بیماریها نقش دارد.

حرکات خودبخودی معده نیز در درمان مردان و زنان جوان تر از 65 سال که به بیماری مزمن یبوست اندوپاتیک مبتلا شده اند مفید میباشد (در روزهای تجویزی 6mg به صورت 2 بار در روز قبل از میل کردن غذا) با توجه به مطالعات، حرکات دودی شکل به طور چشمگیری باعث افزایش مقدار تخلیه مدفوع می گردد. تعداد دفعات حرکات متوالی روده در هر هفته جزء علائم اولیه محسوب شده است بهبود علائم فرد هنگام حرکات معدی روده ای ، بلع معدی و تثبیت فشار و حرکات با توجه به دوره های جایگزین شده است. در بررسی نظام مندانه ارائه شده از طریق گروه ویژه ACG حرکات دودی شکل به حد مورد نظر می رسد به طور کلی حرکات دودی شکل را می توان به خوبی کنترل کرد. در آزمایشهای مربوط به بیماران مبتلا به یبوست مزمن غیر از اسهال که از طریق 6/6% بیماران دارای حرکات ددی شکل در مقایسه با 3% داروهای  جایگزین به دست آمده است.

هیچ تفاوت قابل ملاحظه ای در گزارشهای مربوط به تاثیرات بین دو گروه وجود ندارد. اغلب عوارض اسهال جزئی هستند. مدت کوتاهی قبل از درمان اولیه به وقوع می پیوندد و پس از تنظیم دوز دارو از بین می روند بروز تاثیرات منفی در 1% یا مقدار بیشتری از بیماران دارای حرکات دودی شکل (بیش از حد یا کمتر از حد نرمال) به وقوع می پیوندد و اغلب نسبت به مصرف داروهای جایگزین شیوع بیشتری دارند و عبارتند از: حالت تهوع، گیجی و سردرد

در آزمایشهای بالینی مربوط به حرکات دودی شکل هیچ عارضه التهاب کولون و ایسکمی وجود ندارد در حالی که مقداری از شواهد مربوط به التهاب کولون و ایسکمی پس از جراحی وجود داشته است اما به همراه پیامدهای طولانی مدت نبوده است، نسبت آنها با توجه به جمعیت کلی و مورد نظر هماهنگ بوده است ودر مقایسه با بیماران IBS کمتر بوده است.

اگر چه هیچ مکانیسم قلبی عروقی در ایسکمی مزمن مربوط حرکات دودی شکل معدی روده ای وجود نداشته است اما جهت اطمینان از نظر بیماریهای التهابی کولون و ایسکمی مورد بررسی قرار می گیرد. لوبی پرستون در واقع نوعی محرک کانال کلرید است که با توجه به افزایش سرتونین مایع معدی روده ای عمل می کند و جدیدترین عامل دریافت کننده FDA جهت درمان بیماران بزرگسال مبتلا به یبوست ایدیوپاتیک میباشد. این موارد با توجه به نتایج نیمه مشخص، کنترل داروی جایگزین، مرحله سوم آزمایش و همچنین سه تحقیق مربوط به ایمنی بالینی ارائه شده است.

پس از جراحی / درمان:

متخصصان با توجه به حرکات معدی روده ای موارد ویژه ای را تجویز می کنند.

4 هفته پس از شروع درمان بیماران تجربیات خود را به صورت حرکات مناسب معدی در هر هفته گزارش خواهند کرد. روده ها نرم تر میشود به همراه فشار نمی باشد و نحوه حرکات بهبود یافته است. ورده کوچک با توجه به معاینه دستی در ناحیه شکم بررسی می گردد.

به بیمار آموزش داده میشود تا این دستورالعمل را به مدت 4 هفته ادامه دهد و مایعات روزانه و دریافت مواد غذایی و ورزش را افزایش دهد. همچنین ممکن است این ارزیابی ها به کاهش وقوع شدت بروز علائم بعدی یبوست کمک نماید.

یبوست حاد و بلند مدت در نتیجه درمان نامناسب یاناکافی را می توان به صورت اختلال سطحی در نظر گرفت. این که آیا ارزیابی های تجربی و درمان مانع از درمان مناسب عوارض بیماران یا وجود علائم قرمز رنگ در بیماریهای ارگانیک می گردد یا نه، از طریق مراجعه به متخصص داخلی یا سایر افراد ارائه کننده خدمات درمانی مشخص می گردد.

بررسی مستقیم واکنشهای معدی در بسیاری از بیماران استفاده از پرسشنامه ها و آمار را به منظور کمک به جامعه ضروری است. هر چه بیمار به طور بهتری شرایط بیماری و اصول مربوط به آن را درک کند احتمال کمتری  وجود دارد که احساس ناتوانی به او دست دهد. این امر در صورتی به وضوع می پیوندد که درمان بیشتر از طریق مشاوره با پزشک صورت گیرد.

تا امروز هیچگونه دستورالعمل رسمی جهت تنظیم بیماریها وجود نداشته است که با توجه به آن گزینه های درمانی برای بیماران مبتلا به یبوست را بتوان اجرا کرد. این گونه تصمیم گیری به طور زیادی بر اساس نظر بیمار شدت علائم فرد مبتلا در زندگی روزمره، درمان بالینی و ورزش می باشد.

علیرغم مطالعات مربوط به شواهد پزشکی شکافهای زیادی به وجود آمده است. مطالعات مربوط به مراکز متفاوت بر علائم چندگانه یبوست متمرکز می باشد و تاثیرات درمانی را روی بیمارانی مورد بررسی قرار می دهد که به عوارض بلند مدت مبتلا شد ه اند و تلاشهای تحقیقاتی آتی را به خونی تنظیم می کنند.

NPS جزء موقعیتهای مطلوب برای دستیابی به انواع این مطالعات میباشد.

/ 1 نظر / 96 بازدید

بسیار عالی بود ممنون