پرستاری نوین

پرستاری بهترین روش خدمت به مردم است

چست تیوپ
ساعت ۸:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٢/۱۸   کلمات کلیدی:

وجود کمی مایع در فضای بین ریه ها وقفسه سینه به حرکت ریه ها بدون سایش در حین تنفس کمک می کند. اما ورود میزان کمی از هوا، خون ویا چرک ناشی از آسیب ،بیماری ویا در حین جراحی به فضای جنب می تواند از اتساع کامل ریه ها جلوگیری نماید. کلابس کامل یا نسبی ریه ها تنفس را با مشکل مواجه کرده و می تواند منجر به ارست تنفسی شود. قرار دادن یک چست تیوب به سرعت به راحتی بیمار کمک می کند.


کاربرد های چست تیوب:


پنوموتراکس :تجمع هوا در فضای جنب
هموتراکس :تجمع خون در فضای جنب
پنووهموتراکس
پنوموتراکس نشنی
پیوتراکس یا آمپیم :تجمع چرک در فضای جنب
چیلوتراکس :تجمع لنف ناشی از مجرای توراسیک
هیدروتراکس :تجمع مایع سروزی غیر التهابی
افیوژن پلور :تجمع انواع دیگرمایع در فضای جنب

قرار دادن چست تیوب به مدت طولانی تر از 7 روز خطر

عفونت را افزایش می دهد.

شاخص های کلینیکی برای خروج چست تیوب :
بهبود در وضعیت تنفسی (طولانی نبودن تنفس وعدم سختی انجام آن )
شنیده شدن صداهای تنفسی وبالا آمدن قرینه قفسه سینه
ریت تنفس کمتر از 24 تا در دقیقه
هیدروتراکس درناژ کمتر از 200 میلی لیتر در ساعت
هموتراکس ترشح کمی خون یا تغییر از ترشح خونی به سروزی
پنوموتراکس توقف بالا وپایین رفتن مایع در ظرف درناژ در حین بازدم وسرفه


اقدامات پرستاری قبل ازخروج چست تیوب:
لوله های درناز را کلمپ کنید.
یک عکس قفسه سینه بگیرید.
برای بیمار توضیح دهید که خروج چست تیوب فقط چند ثانیه زمان می برد.
برای بیمار توضیح دهید که دارو درمانی از قبل به کاهش درد در او کمک خواهد کرد (مورفین ،کتورولاک) - باید پیک راحتی از درد همزمان با خروج چست تیوب باشد.
به بیمار مانور والسالوا را آموزش دهید تا حین خروج لوله انجام دهد.
وسایل مورد نیاز را آماده کنید.(دستکش استریل،عینک ایمنی،گان،ماسک،پد یکبار مصرف،ست بخیه استریل،کیسه های سر لاستیکی،گاز وازلین،پانسمان تگادرم ونوار چسب دو اینچی)


پروسیجر:
به آهستگی پانسمان لوله را بردارید ، بخیه ها را ببرید.در صورتی که پزشک ازبخیه های درکیسه ای استفاده کرده است از بریدن آن اجتناب کنید .اگر چه اغلب اوقات ضرورتی ندارد ولی می توان دو سر بخیه را کشیده،به هم گره بزنیم واز بسته شدن زخم مطمئن شویم.
کلمپ های نوک پلاستیکی لوله را باز کنید.
از بیمار بخواهید مانور والسالوا را انجام دهد .در اوج دم لوله باید با ملایمت وبا سرعت خارج شود .
یک پانسمان بسته روی محل قرار دهید. طبق دستور بیمارستان چست تیوب ، دستکش ها ودیگر تجهیزات را دفع کنید.

اقدامات پرستاری بعد ا ز خروج چست تیوب:
یک عکس قفسه سینه بگیرید تا مطمئن شوید لوله در زمان نامناسب خارج نشده ویا ورود تصادفی هوا به داخل فضای جنب صورت نگرفته است.
ظرفیت اشباع اکسیژن را با پالس اکسی متری کنترل کنید.
صداها وعملکرد تنفسی را بررسی کنید.
در صورت وجود بخیه پوست را از نظر وجود نکروز بررسی کنید.
وجود نشانه های عفونت را بررسی کنید .
علایم حیاتی بیمار وسطح راحتی او قبل وبعد از خروج چست تیوب را کنترل کنید .
ازدلایل خروج چست تیوب ، اطلاعات وزمان آن مطمئن شوید.
اطلاعاتی مانند:خارج کردن سوچور ، نوع پانسمان به کار برده شده ، نوع درناژ واینکه آیایک بخیه سر کیسه ای در محل به کار رفته است یا خیر؟ انجام عکس قفسه سینه واطلاعات حاصل از آن؟