پرستاری نوین

پرستاری بهترین روش خدمت به مردم است

پولیپ های کولون چه هستند؟
ساعت ۱:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۸/۱   کلمات کلیدی: نویسنده: محمد غلامی ،1 آبان 87

پولیپ های کولون چه هستند؟

پولیپ یک بافت اضافه است که در داخل بدن شما رشد می کند. پولیپهای کولون در روده بزرگ رشد
می کنند. کولون که روده بزرگ  هم خوانده می شود بخشی از دستگاه گوارش است و یک لوله دراز تو خالی در انتهای دستگاه گوارش است و بدن در آن مدفوع را ساخته و ذخیره می کند.